WEENING

Coaching & Training

Algemene voorwaarden


1.Toepasselijkheid 
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van WEENING, Coaching & Training.

2. Tarieven
De tarieven die worden gehanteerd zijn: 
A. Individuele Training of Coaching,
1 sessie van 60 minuten voor € 50,- 

B. Groepstraining, clinic of coaching,

1 sessie van 60 minuten voor groepen tot 10 deelnemers: €100,-
1 sessie van 60 minuten voor groepen van 10 tot 20 deelnemers: €200,-

3. Betaling
Betaling dient te worden voldaan binnen 30 dagen na facturering en kan op de volgende manier worden voldaan:
A. Contant
B. Pin
C. Bank overschrijving

Bij het nalaten van de betaling zal er rente worden berekend over het totaal bedrag.

WEENING, Coaching & Training is vrijgesteld van BTW.

4. Uitvoering overeenkomst 
Na het overeenkomen tussen opdrachtgever en WEENING, Coaching & Training zal er schriftelijk (Whatsapp of e-mail) een bevestiging van de afspraken worden gestuurd aan de opdrachtgever. In sommige gevallen wordt er gewerkt met een overeenkomst, voornamelijk wanneer de opdrachtgever een instelling of bedrijf betreft.

5. Ontbinding 
Het annuleren of wijzigen van de overeenkomst met WEENING, Coaching & Training dient 48 uur voorafgaand aan de afgesproken datum/data te worden doorgegeven. Mocht dit binnen 48 uur het geval zijn dan is de opdrachtgever 50 procent van het afgesproken bedrag verschuldigd aan WEENING, Coaching & Training.

6. Gezondheidsverklaring 
Iedere deelnemer dient fysiek en mentaal in goede conditie verkeren om deel te kunnen nemen aan coaching en/of training. Deelname aan diensten van WEENING Coaching & Training vindt geheel op eigen risico plaats. 

7. Persoonsgegevens 
WEENING, Coaching & Training verwerkt enkel persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar werkzaamheden.  De verwerkte persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt. De opdrachtgever mag ten alle tijden opvragen welke gegevens wij van hen verwerken, ook behouden zij het recht om de gegevens uit ons bestand te laten verwijderen. 

8. Geschillen 
Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.


10 maart 2021