WEENING

Coaching & Training

Weerbaarheid

Sinds 2011 zijn wij gespecialiseerd in het geven van weerbaarheidstrainingen. Wij geven Rots en Water trainingen volgens het Rots en Water Instituut NL.

De Rots en Water training is een effectief bewezen methodiek die de weerbaarheid van de deelnemers vergroot. 

In dit weerbaarheidsprogramma komen verschillende onderwerpen naar voren. Mindfulness, balans in lichaam en geest. Leren vertrouwen in jezelf en durven vertrouwen op een ander. Communicatie en non-verbale communicatie. Het leren herkennen van je eigen grenzen en deze durven aangeven. Maar ook omgaan met pestgedrag. Ook wordt boksen als middel gebruikt om de deelnemers uit hun comfortzone te halen. 

De deelnemers leren verschillende methodieken zodat ze kunnen omgaan met een breed scala aan uitdagingen. De nadruk van de weerbaarheidstrainingen ligt op samenwerking en vertrouwen in jezelf.

De trainingen worden afgestemd op de vraag van de opdrachtgever en de behoeften van de deelnemers. Iedere doelgroep en leeftijdscategorie kent zijn eigen uitdagingen en sterktes. Onze trainers zijn gespecialiseerd om de deelnemers op een pedagogische wijze uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. Onze weerbaarheidstrainingen worden gegeven voor groepen tot maximaal 20 deelnemers.

Individueel 
In sommige gevallen is het ook mogelijk om mensen individueel te trainen en te coachen als het gaat om weerbaarheid. Afhankelijk van de vraag formuleren we een doelstelling en maken we er samen een trainingsprogramma op. Tijdens de contact momenten evalueren we waar we staan en bekijken we de route die we volgen om het doel te bereiken. 

Wij geven weerbaarheidstrainingen voor deelnemers van 6 jaar en ouder. 

Neem voor meer informatie contact met ons op!