WEENING

Coaching & Training

Sponsoring VST!

Wij vinden het belangrijk om ons ook maatschappelijk in te zetten en belangrijke goede doelen te steunen. Eén daarvan is het Veteranen Search Team, welke wij dan ook vol trots sponsoren!

De Stichting VST stelt zichzelf tot doel om van grote toegevoegde waarde te zijn voor de overheidsdiensten bij een vermissing. Zij bundelen hier de kracht en kennis van veteranen en overig geüniformeerd personeel. Onderscheidend vermogen ligt in het handhaven van discipline, respect voor de zaak en de participatiedrang onder de vrijwilligers.
Een deel van de vrijwilligers is tijdens uitvoering van vredesmissies in het verleden beschadigd geraakt. Deelname aan inzet met de stichting geeft kracht en kameraadschap, wat herstel bevorderd. 

Daar waar mogelijk ondersteunt de stichting de vrijwilligers in het stellen van doelen en het behalen daarvan. Daarnaast vormen ze een belangrijke schakel in het vinden van vermiste personen!